Privacyverklaring

Maaltijdservice.nl B.V., gevestigd aan Hoogstraat 5 5462 CW Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.maaltijdservice.nl

Adres: Hoogstraat 5 5462 CW Veghel

0413 432023

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maaltijdservice.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  Bij het aanmaken van een account of versturen van een contactformulier.
 • Geslacht
  Bij het versturen van een contactformulier.
 • Adresgegevens
  Bij het aanmaken van een account of extra verzendadres.
 • Telefoonnummer
  Bij het aanmaken van een account of versturen van een contactformulier.
 • E-mailadres
  Bij het aanmaken van een account of versturen van een contactformulier.
 • IP-adres
  Voor doeleinden van webanalyse, mits u daar toestemming voor geeft.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Enige persoonsgegevens die zelf kiest ons te sturen via e-mail of een contactformulier.
 • Locatiegegevens
  Voor doeleinden van webanalyse, mits u daar toestemming voor geeft.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  Voor doeleinden van webanalyse en advertentiedoeleinden, mits u daar toestemming voor geeft.
 • Internetbrowser en apparaat type
  Voor doeleinden van webanalyse.
 • Bankrekeningnummer
  Bij het doen van een betaling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@maaltijdservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maaltijdservice.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits u daarvoor expliciet toestemming geeft)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Maaltijdservice.nl B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Persoonsgegevens - zoals uw IP-adres - worden hierbij alleen verwerkt mits u daar expliciet toestemming voor geeft.
 • Maaltijdservice.nl B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte (mits u daarvoor expliciet toestemming geeft).
 • Maaltijdservice.nl B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maaltijdservice.nl B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor het nemen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maaltijdservice.nl B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maaltijdservice.nl B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maaltijdservice.nl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit zijn bijvoorbeeld productiepartners en pakketbezorgers.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verzameld door de volgende derden. 

Bedrijf Cookienamen Doel Gegevens
Facebook xs, s, act, c_user, fr, datr, lu, pesence, csm, p Advertentiecookie Uw identiteit op Facebook, websitegedrag, e-mail, naam
Google Doubeclick id, _drt_, __gads Advertentiecookie Houdt bij welke pagina's u bezoekt en welke acties u uitvoert, zoals een aankoop doen
Google Analytics utma, utmb, utmc, utmv en utmz Analysecookie Verzamelt IP-adres als u daarvoor toestemming heeft gegeven
Hotjar _hjptid, hjSiteLang, _hjOptOut, X-Access-Key Analysecookie IP-adres, apparaatgegevens, browser, locatie, voorkeurstaal
Microsoft _uetmsclkid Analysecookie Houdt bij welke pagina's u bezoekt en welke acties u uitvoert, zoals een aankoop doen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uw cookie-voorkeuren wijzigen

Maaltijdservice.nl B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maaltijdservice.nl B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. De cookies die op worden opgeslagen blijven bewaard totdat u ze zelf verwijderd.

Als u online maaltijden bestelt gebruikt de Site een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de Site gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Wij zullen deze informatie niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen dochtermaatschappijen of joint-venture partners van ons zijn.

Google Analytics

Maaltijservice.nl gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over websitegebruik te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die u bezocht voordat u op de onze kwam. In Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alle gebruik van Google Analytics past binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan uw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Google Display Advertising

Tracking op deze website ondersteunt Google Display Advertising: Anonieme bezoekersgegevens kunnen worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, zoals Google, tonen advertenties op het web. Maaltijservice.nl en andere partijen combineren first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) om gerichte advertenties te tonen op basis van iemands bezoek aan deze website.

Afmelden

Als u het verzamelen van anonieme gegevens over website gebruik wilt voorkomen, adviseren wij u om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

U kunt zich afmelden voor Google's advertentiecookie.

Afmelden voor interesse-gebaseerde advertenties van diverse organisaties is ook mogelijk op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maaltijdservice.nl B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@maaltijdservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maaltijdservice.nl B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maaltijdservice.nl B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@maaltijdservice.nl.

Gebruik van de website

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.maaltijdservice.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Informatie

Maaltijdservice.nl heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Maaltijdservice.nl geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is Maaltijdservice.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Maaltijdservice.nl is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de website vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Maaltijdservice.nl of een uitnodiging door of namens Maaltijdservice.nl en/of één van haar dochtermaatschappijen om met u een overeenkomst aan te gaan. Maaltijdservice.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Maaltijdservice.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites Maaltijdservice.nl streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Maaltijdservice.nl tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Intellectuele eigendom

Maaltijdservice.nl B.V.is eigenaar van de Site. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij Maaltijdservice.nl.

Conversie

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.