Vandaag besteld, morgen in huis

Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement

Maaltijdservice.nl B.V., gevestigd te Veghel, Nederland, hierna verder te noemen “Maaltijdservice.nl” stelt uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze Site zeer op prijs. De spelregels voor het gebruik van onze Site hebben wij neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden en wij verzoeken u vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.

Gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.maaltijdservice.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Informatie

Maaltijdservice.nl heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Maaltijdservice.nl geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is Maaltijdservice.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Maaltijdservice.nl is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de website vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Maaltijdservice.nl of een uitnodiging door of namens Maaltijdservice.nl en/of één van haar dochtermaatschappijen om met u een overeenkomst aan te gaan. Maaltijdservice.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Maaltijdservice.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites Maaltijdservice.nl streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Maaltijdservice.nl tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Privacybeleid

Maaltijdservice.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Site biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u op de Site een bestelling plaatsen, een nieuwsbrief aan vragen, of een vraag of klacht melden. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden.

Cookies

De Site maakt gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen.

Als u online maaltijden bestelt gebruikt de Site een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de Site gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Wij zullen deze informatie niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen dochtermaatschappijen of joint-venture partners van ons zijn.

Daarnaast maakt de Site maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze Site. Informatie die Google verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Maaltijdservice.nl kan dus niet zien welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze Site aflegden. Maaltijdservice.nl gebruikt de anonieme statistieken om te bepalen welke delen van de Site u het meest interessant vindt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat die pagina’s duidelijk vindbaar zijn.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan uw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. De cookies die op worden opgeslagen blijven bewaard totdat u ze zelf verwijderd.

Intellectuele eigendom

Maaltijdservice.nl B.V.is eigenaar van de Site. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij Maaltijdservice.nl.

Conversie

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Maaltijdservice.nl beheert deze Site vanuit haar hoofdkantoor in Veghel, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Maaltijdservice.nl B.V.

5462 CW Veghel of via het contactformulier.