Vandaag besteld, morgen in huis

Privacy en Cookie Policy

Privacybeleid Maaltijdservice.nl

In dit Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden opgenomen definities, onderstaande definities worden hieraan toegevoegd. 
Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoons- en transactiegegevens die Maaltijdservice.nl verwerkt.

Definities
Account: het door de Consument op de Website aangemaakte account.
Webshop: de website waarop de Consument producten direct via internet kan bestellen, de Webshop is te bereiken via www.Maaltijdservice.nl met als directe link Maaltijdservice.nl.

Welke gegevens worden verwerkt

Maaltijdservice.nl verwerkt op verschillende momenten (persoons)gegevens en informatie. Indien een Consument een account aanmaakt, een aankoop doet bij Maaltijdservice.nl of surft op de Website worden de gegevens en informatie van de Consument opgeslagen in het klantenbestand van Maaltijdservice.nl.

 

In het klantenbestand worden onder meer onderstaande gegevens opgeslagen:

- Persoonsgegevens en persoonlijke informatie uit de Account

- Transactiegegevens verkregen via bestellingen en/of

- Zoek- en surfgedrag van Consumenten op de Website

Doel van de verwerking van (persoons)gegevens
De gegevens en informatie uit het klantenbestand wordt voor de volgende doeleinden gebruikt.

a) Algemeen contact met Consumenten
Bijvoorbeeld voor het verstrekken van door de Consument aangevraagde informatie of het afhandelen van vragen en/of klachten.

b) Verwerking van de bestellingen online, telefonisch en middels het bestelformulier
Persoonsgegevens en gegevens van Consumenten omtrent aankopen worden verwerkt zodat de door de Consument bestelde producten kunnen worden geleverd.

c) Beveiliging van uw Account
Inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van de Account. De inloggegevens kan de Consument altijd wijzigen in mijn Account.

Marketing en contact met Consumenten

 

Online en email Marketing
Maaltijdservice.nl kan de volgende informatie naar het e-mail adres van de Consument versturen:

- nieuwsbrieven met voor de Consument interessante informatie;

- persoonlijke of algemene aanbiedingen van Maaltijdservice.nl.


Bovenstaande berichten ontvangt de Consument, tenzij deze heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. In de Account kan de Consument zich voor verschillende e-mails naar het persoonlijke e-mailadres aan- of afmelden.

 

Marketing per post en telefoon
Maaltijdservice.nl kan naam en adresgegevens van de Consument gebruiken om de Consument per post te informeren over interessante aanbiedingen. Als hier geen prijs op wordt gesteld kan de Consument zich afmelden via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van Maaltijdservice.nl. Maaltijdservice.nl gebruikt het telefoonnummer van de Consument niet voor marketingdoeleinden. Maaltijdservice.nl zal alleen de Consument bellen indien snelheid geboden is.

Vertrouwelijke behandeling
Maaltijdservice.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Consument geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Maaltijdservice.nl verstrekt geen persoons-of transactiegegevens aan derden, tenzij Maaltijdservice.nl hier op grond van een wettelijke bepaling toe verplicht is.

Beveiliging
Ter bescherming van persoonsgegevens van de Consument heeft Maaltijdservice.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit Magento beveiliging en het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie.

Hyperlinks
De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Maaltijdservice.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren Consumenten het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

Cookies
De Website kan gebruik maken technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser op de computer wordt opgeslagen. Als een Consument online maaltijden bestelt kan er gebruik worden gemaakt van een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Maaltijdservice.nl zal deze informatie niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen dochtermaatschappijen of joint-venture partners zijn. De Consument kan zelf bepalen of hij/zij cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. De cookies die op worden opgeslagen blijven bewaard totdat u ze zelf verwijderd.

Inzagerecht en verwijdering
De consument kan altijd inzage krijgen in de eigen persoonsgegevens welke bij Maaltijdservice.nl zijn geregistreerd. De Consument kan deze via de eigen account wijzigen of verwijderen, op verzoek kan Maaltijdservice.nl ook wijzigingen of verwijderingen uitvoeren. 

Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd en uw account wordt verwijderd worden al uw persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Intellectuele eigendom 
Maaltijdservice.nl is eigenaar van de Website. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij Maaltijdservice.nl.

Conversie
Dit beleid wordt beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit dit beleid niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van het beleid geacht uit het beleid te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van het beleid onverkort van kracht.

Wijzigingen
Dit beleid kan worden gewijzigd, Maaltijdservice.nl adviseert u dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. 
Maaltijdservice.nl beheert deze Website vanuit haar hoofdkantoor in Veghel, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: 

Maaltijdservice.nl. 
Plataanstraat 14
5802 EJ VENRAY of via email info@Maaltijdservice.nl.nl

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.