U zult het vast wel eens gehoord hebben: wie meer plantaardig en minder dierlijk voedsel eet, zorgt niet alleen voor een positief effect op de gezondheid maar is ook goed bezig voor het milieu. En wie minder vlees eet, is ook nog eens duurzamer bezig. Dat komt omdat de ecologische voetafdruk van mensen die minder vlees eten een stuk lager is. Vleesproductie zorgt immers voor veel CO2-uitstoot.

Waarom is vlees eten zo slecht voor het milieu?

Simpel gezegd is vegetarisch eten ook een vorm van duurzaam eten omdat de productie en consumptie van vlees (en dan met name rundvlees) het milieu meer belast dan dat de productie van groenten doet. Hoe dat komt?

  • Voor vlees is veel voer nodig voor het vee en de teelt hiervan kost nu eenmaal water, land en energie. Het telen van direct plantaardig eten voor mensen zou veel minder grondstoffen verbruiken.
  • De CO2-uitstoot bij vleesvervangers is 10 keer lager dan bij rundvlees.
  • Koeien poepen heel wat af en bij al die opgeslagen mest komt methaan en lachgas vrij. Die zijn nog veel schadelijker voor de ozonlaag dan CO2.
  • Er zijn stoffen in veemest die voor verzuring en vermesting van de natuur zorgen.
  • Voor het produceren van veevoer wordt veel grond ontbost. Dat zorgt voor veel bedreigde diersoorten en het draagt bij aan het broeikaseffect.
  • De productie van vlees kost het milieu ook veel water.

Er zijn gelukkig ook goede ontwikkelingen zichtbaar

Er gaan overigens in de vleessector ook best veel dingen goed als we kijken naar het milieu. Sinds 1990 is de totale uitstoot van broeikasgas in de Nederlandse land- en tuinbouw sterk afgenomen. Onder andere dankzij energiebesparing bij de glastuinbouw, het inkrimpen van de veestapel en het strengere mestbeleid. De ammoniakuitstoot is sinds 1980 in de landbouw door innovatie bijna gehalveerd. En de hoeveelheid fosfaat die terechtkomt in de natuur is dankzij aangescherpt beleid de afgelopen jaren ook gedaald.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een beter milieu door middel van uw eetgewoontes? Probeer dan ook over te stappen op vegetarisch eten. Bij onze maaltijdservice is het in elk geval prima mogelijk om vegetarische gerechtente bestellen.